6 replies »

 1. “Bir duyuru yapmak istiyorum.” Bu son sözü oldukça yüksek ve aniden söyledi ki hala yapabilen herkes olduğu yerde dikleşti. Bunu duyurduğum için pişmanlık duyuyorum, yine de dediğim gibi 111 yıl sizin aranızda harcamak için oldukça çok kısa bir zaman. Bu artık son, gidiyorum. Artık ayrılıyorum. HOŞÇAKALIN ! geriye doğru adım attı ve ortadan kayboldu. Işığın parıltısı kör ediciydi ve bütün konukların gözleri kamaştı.
  Gözlerini açtıklarında Bilbo görülen hiçbir yerde değildi. 144 şaşkına dönmüş hobbit nutku tutulmuş şekilde kala kaldılar.
  KRİZ YÖNETİMİ
  Devlet liderleri ve kamu yöneticileri tamamen krizleri önlemeyi tercih etmelerine rağmen, meyvesini verecek olaylardaki potansiyel facialar için tahmin ve plan yeteneklerini zenginleştirmelidirler. Bir krizin ortasında, verimlilik ve izlenebilirlik yüzlerce insan için ölümle yaşam arasındaki fark anlamına gelmektedir. Zaman, krizde kritik öneme sahiptir ve kamu yöneticilerinin gerekli yardımı hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde uygulamak için bilgi ve organizasyonel yeteneklere sahip olmaları gereklidir. FEMA ( Federal Acil Durum Yönetim Acentası ) dan American Red Cross gibi bağımsız insani ( yardımsever ) organizasyonlara, kamu yöneticilerine kadar büyük bir kriz boyunca ve sonrasında, zamanında gerekli yardım ve bakımdan daha fazla almaya ihtiyaç duyan insanlara bunları sağlamak için kriz yönetimi ve afet yardımının bütün seviyeleri ( her ikisi de özel ve kamu sektörleri dahilindedir ) kapsamında çalışırlar. Kamu yöneticileri bir krizi takip eden kaçınılmaz toparlanma ve kalkınma periyodunu denetlemek için de sorumludurlar. Rehberlik ve yöneticilerin amirlik kapasitesinin olduğu yerde felaketin ekonomik etkileri azalır.

  Liked by 1 kişi

 2. Bir duyuru yapmak istiyorum.Bu son sözü o kadar yüksek sesle ve ani konuştu ki hala oturabilen herkes oturuyordu.Bu duyuru yüzünden pişmanım gerçi söylediğim gibi,111 yıl aranızda harcamak için çok kısa bir zaman.Bu son.Ben gidiyorum.Şu an ayrılıyorum.Hoşçakalın!Geriye doğru çekildi ve kayboldu.Kör eden bir ışık patladı ve bütün misafirler kör oldu.Onlar gözlerini açtıklarında Bilbo,hiçbir yerde görünmüyordu.144 hayrete düşmüş hobbit suskun şekilde oturuyordu.

  KRİZ YÖNETİMİ
  Hükümet liderleri ve kamu yöneticileri tamamen krizlerden kaçınmayı tercih etseler bile onlar amaca ulaştıracak bu etkinlikler içinde potansiyel felaketler için plan ve tahmin becerisine sahip olmalılar.Bir kriz ortasında yetenek ve sorumluluk,yüzlerce insan için ölüm ve yaşam arasında fark anlamına gelebilir.Bir kriz içinde zaman esastır ve kamu yöneticilerinin verimli ve güvenli,hızlı yardım etmeyi bilmesi,organizasyon becerilerine sahip olması gereklidir.FEMA’dan Kızıl Haç gibi bağımsız insani örgütlere,Kamu yöneticileri bir büyük kriz boyunca ve sonrasında gerekli bakım ve yardımdan daha fazla almaya ihtiyaç duyan insanlara bunları sağlamak için kriz yönetimi ve felaket yardımının bütün seviyeleri (her ikisi özel ve kamu sektörü dahilindedir.)kapsamında çalışırlar.
  Kamu yöneticileri bir krizi takip eden yeniden yapılandırma periyodları ve kaçınılmaz düzelmeyi düzenlemek için de sorumludurlar.
  Yöneticilerin rehberlik ve denetim kabiliyetlerinin olduğu yerlerde felaketin etkileri azalır.

  Liked by 1 kişi

 3. Reblogged this on Salih Buğra ZENGİN / bluetime93 and commented:
  “Bir DUYURU yapmak istiyorum.” O, bu son kelimeyi oldukça yüksek sesli ve aniden söyledi ki hala yapabilen herkes olduğu yerde ayağa kalktı. “Bunu söylemekten pişmanım, yine de dediğim gibi, 111 yıl aranızda harcamak için çok kısa bir zaman, bu SON. Gidiyorum. ŞU AN (buradan) ayrılıyorum. GÜLE GÜLE!” O, (olduğu yerden) indi ve sırra kadem bastı. Kör edici bir parıltı oldu ve misafirlerin hepsinin gözleri kapandı. Gözlerini açtıklarında, Bilbo hiçbir yerde gözükmüyordu. 144 şaşkın hobbit suskun kaldı.

  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

  Kriz Yönetimi
  Hükûmet liderleri ve kamu yöneticileri krizlerden tümüyle kaçınmayı tercih etseler de, (krizlerin) gerçekleşmesi durumunda (ortaya çıkacak) potansiyel felaketler için (yöneticilerin) planlama ve tahmin etme yeteneğine sahip olmaları gereklidir. Krizin tam ortasında, verimlilik ve hesap verebilirlik binlerce insan için ölümle yaşam arasındaki fark anlamına gelebilir. Zaman, bir krizde kritik öneme sahiptir ve kamu yöneticileri, gerekli yardımın hızla, emniyetle ve verimli olarak uygulanabilmesi için bilgiye ve örgütsel becerilere sahip olmalıdırlar. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı’ndan (FEMA) Amerikan Kızılhaç gibi bağımsız insanı yardım kuruluşlarına kadar (her yerde), kamu yöneticileri, büyük bir kriz sırasındaki ve sonrasındaki zamanlarda, ihtiyacı olan insanların çok ihtiyaç duydukları yardımı ve bakımı zamanında almalarını sağlamak için, hem özel hem de kamu sektörlerinde, kriz yönetimi ve afet yardımı alanlarının tüm aşamalarında çalışmaktadırlar. Kamu yöneticileri, (kendilerinin) kılavuzluk ve idarecilik yetenekleri ile bir felaketin ekonomik etkilerini azalttıkları yerlerde, krizi takip eden, kaçınılmaz kurtarma ve yeniden inşa sürecini yönetmekten de sorumludurlar.

  Liked by 1 kişi

 4. Kriz Yönetimi
  Her ne kadar hükümet liderleri ve kamu yöneticileri krizlerden tamamen uzak durmayı/kaçınmayı tercih etseler de,gerçekleşmeleri durumunda potansiyel felaketleri öngörme ve planlama kabiliyetine sahip olmaları gerekir. Bir krizin ortasında verimlilik/etkinlik ve hesap verebilirlik binlerce insan için yaşam ve ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. Krizde zaman esastır ve kamu yöneticilerinin gerekli yardımı hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde kullanabilmeleri/uygulayabilmeleri için örgütsel beceri ve bilgiye sahip olmaları gerekir. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı’ndan (FEMA) Amerikan Kızıl Haç gibi bağımsız insani yardım kuruluşlarına kadar, kamu yöneticileri,ihtiyaçı olan kişilerin büyük bir kriz sırasında ve sonrasında çok ihtiyaç duydukları yardım ve bakımı zamanında almalarını sağlamak için hem özel sektörde hem de kamu sektörlerinde kriz yönetimi ve afet yardımının tüm seviyelerinde çalışmaktadırlar. Kamu yöneticileri ayrıca, krizi izleyen/takip eden kaçınılmaz iyileşme ve yeniden inşa sürecini denetlemekten de sorumludur, burada yöneticilerin rehberlik ve denetim yetenekleri bir felaketin ekonomik etkisini azaltır.

  Liked by 1 kişi

 5. Bir duyuru yapmak istiyorum.O bu son sözcüğü aniden ve yüksek sesle konuştu ki herkes hala dik durdu. Duyuru yaptığıma pişman olsam da söylediğim gibi 11 yıl aranızda çok kısa bir zaman kaldım, bu son. Gidiyorum. Şuan ayrılıyorum. Güle güle! O istifa etti ve ortadan kayboldu. Orada kör eden bir flash ışığı vardı ve bütün misafirler gözlerini kıstı. Onlar Bilbo’nun gözlerinin açıldığında görülecek hiçbir yer yoktu.144 şaşkın hobit suskun oturdu.

  ****
  Hükümet liderleri ve kamu yöneticileri tamamen krizleri önlemeyi tercih etseler bile amaca ulaştıracak bu etkinliklerde potansiyel felaketler için plan ve tahmin becerisine sahip olmalılar. Krizin tam ortasında, verimlilik ve hesap verebilirlik binlerce insan için ölümle yaşam arasındaki fark anlamına gelebilir.Zaman krizin özüdür, halk yöneticileri verimlilikle ve güvenli şekilde hızlı bir şekilde gerekli yardımı yapmak için bilgi ve yönetimsel becerilere sahip olmaya gereksinim duyar.Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı’ndan (FEMA) Amerikan Kızıl Haç gibi bağımsız insani yardım kuruluşlarına, halk yöneticileri doğal afet yönetimi ve kriz yönetiminin bütün aşamaları içinde/üzerinde çalışmıştır,ikisi için de özel sektör ve devlet sektörü,ihtiyacı olan kişilerin büyük bir kriz sırasında ve sonrasında zamanında ihtiyaç duyulan yardım ve bakımı almalarını sağlamak. Halk yöneticileri krizlerin takibinin yeniden yapılandırılması ve kaçınılmaz düzelmeleri denetlemek için mesuldür, yöneticilerin rehberliği ve denetimi afetin darbesini azaltır.

  Liked by 1 kişi

 6. KRİZ YÖNETİMİ
  Hükümet liderleri ve kamu idareleri/yöneticileri tamamıyla krizlerden kaçınmayı tercih etseler de , onlar gerçekleşmeleri durumunda olası felaketler için plan yapmalı/ düşünmeli ve öngörme kabiliyetine sahip olmalılar. Bir krizin orta yerinde , etkinlik ve hesap verebilirlik , binlerce insan için yaşam ve ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. Zaman , bir krizdeki asıl / esas şeydir ve kamu yöneticilerinin gerekli olan yardımı etkili, güvenli ve hızlı bir şekilde konuşlandırmak için örgütsel beceri ve bilgiye sahip olmaları gerekir. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ‘ndan , Amerikan Kızıl Haçı gibi bağımsız insani örgütlere kadar , kamu yöneticileri büyük bir kriz süresince ve sonrasında , muhtaç olan insanların aşırı ihtiyaç duyulan yardım ve bakımı vaktinde almalarını garanti etmek için ( hem özel hem de kamu sektörü içerisinde ) kriz yönetimi ve afet yardımının tüm düzeylerinde çalışırlar / hizmet verirler. Kamu yöneticileri aynı zamanda ,yöneticilerin klavuzluk ve denetleyici yeteneklerinin bir afetin ekonomik etkisini azalttığı yerde , bir krizi izleyen/ takip eden kaçınılmaz kalkınma ve yeniden yapılanma sürecini gözetmekten sorumludurlar.

  Liked by 1 kişi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.