As well as ve and arasındaki farklar

As well as (yanı sıra) ile and (ve) arasında anlam farkı yokmuş gibi görünür. Fakat, bir araya getirilen öğelerden hangisinin daha önemli olduğunu belirtmek için and tercih etmek gerekir. As well as kullanıldığında hiyerarşi içeren bir durum ortaya çıkar.

Vurgu Farkı

As well as sonrasında kullanılan öğe daha az öneme sahiptir.

Apple has been able to dominate the smart device market via the sales of iPhones as well as iPads.

Apple, iPhone vasıtasıyla pazarı domine etti. iPad geri plan kaldı. Eğer ikisi eşit derecede önemli olsaydı and bağlacı kullanılırdı.

Throughout WWII, Russia suffered a loss of over 20 million lives as well as high inflation.

Yüksek enflasyon, 20 milyon can kaybına nazaran tabi ki önemsiz. Bu cümlede and kullanmak her şeyi bir kenara bırakın vicdansızca olurdu.

Tekil çoğul uyumu

Öznenin tekil veya çoğul olması bazı zamanlarda ana eylemin çekimini etkiler (are, were, have veya -s takısı kullanmak gibi). And kullanıldığında her iki öğe bir bütün olarak düşünülür, fakat as well as sonrasında kullanılan öğe göz ardı edilir.

China and Japan are planning to impose sanctions on North Korea.

China, as well as Japan, is planning to impose sanctions on North Korea.

Yukarıdaki örnekler aynı dizilime sahip. Fakat, üstteki örnekte özne çoğul olarak kabul ediliyor. As well as sonrasında kullanılan öğenin ise etkisi yok.

Sıralı eylemler

Arkasından eylem gelmesi gerektiğinde as well as ve and arasındaki ayrım iyice belirginleşir. ”And” sıralı 2 eylemi anlatmaya yarar, fakat as well as ifadesinin böyle bir fonksiyonu yoktur, sadece daha az vurgulu olan eylemi aktarmaya yardımcı olur.

Keanu Reeves donated most of his wealth to charities and deleted all his social media accounts.

Keanu Reeves donated most of his wealth to charities as well as deleting all his social media accounts.

Instagram gains a lot of insight into human behaviour and provides a platform to share for all.

Instagram gathers a lot of insight into human behaviour as well as providing a platform to share for all.

As well as sonrasında eyleme -ing takısını eklendiğini göz ardı etmeyelim. Fakat, buna bir istisna var. Tam alttaki konu.

Yalın halde kullanılan eylemler

Aşağıdaki 3 örnekte eylemler yalın halde kullanılmış durumda. Infinitive cümle kalıplarında veya modal eylem sonrasında, öznenin kim olduğuna bakmaksızın eylemi yalın halde kullanıyoruz.

(1) I want to sleep.

(2)  I will help you study.

(3) You should sleep now.

As well ise kullanılan eylem bu cümle kalıplarından sonra geliyorsa, yukarıda olduğu gibi -ing takısını gerektirmez; yine yalın halde kullanılır.

Keanu Reeves wants to donate most of his wealth to charities as well as delete all his social media accounts.

Instagram aims to gain a lot of insight into human behaviour as well as provide a platform to share for all.

I did want to graduate as well as have a short trip to China.

Bonus: karşılaştırma

As well as kalıbı, kadar anlamını veren as …. as … kalıbına uygun bir biçimde de kullanılabilir. Bu durumda çevirisi yanı sıra değildir. …. kadar iyi anlamını verir. Basitçe ”good” sıfatının zarf hali olan ”well” biçiminde kullanılmış demektir. Amaç karşılaştırma yapmaktır.

No one can play as well as Messi (does)

Hiç kimse Messi kadar iyi oynayamaz.

Onaylama

As well, cümle sonunda virgülden sonra kullanıldığında önceki cümle onaylanmış olur.

Me, too – Me, as well

Bir Cevap Yazın