Start yerine 20 eş anlamlı kelime

Başlangıç çoğu durumda kullanılmaya aday bir kelimedir. Bu yüzden farklı durumlarda kullanılmak üzere bir çok eş anlamlı hali vardır. Olumsuz durumlarda önce çıkan, ticarette daha yaygınca kullanılan, edebi değeri yüksek alternatifler ve diğerleri bu derste.

Okumaya Devam Et →

IELTS task 1 video ders serisi & Tüm grafik türleri

IELTS writing task 1, grafik yorumlamaya yönelik görevler içerir. 20 dakikalık süre içerisinde en az 150 kelimeden oluşan bir yazı oluşturmanız gerekir. Bu ders serisi, task 1 bölümünde karşımıza çıkan her grafik türüne yönelik 1 örnek içermektedir.

Okumaya Devam Et →

Not only but also ve both and bağlaçları arasındaki farklar

Kağıt üzerinde not only but also ve both and bağlaçları arasında fark yoktur. Fakat, vurgu açısından baktığımızda ikisi de farklı amaçlara hizmet ederler. Ayrıca tekil çoğul uyumu ve devrik cümle kalıpları açısından da ayrışma noktaları mevcuttur.

Okumaya Devam Et →

Eyleme -ing takısı eklemeyi gerektiren tüm gramer kalıpları

Eyleme -ing takısı eklemeyi gerektiren farklı gramer kuralları vardır. İster farklı zamanlarda cümleler kurmak, ister kısaltma yapmak olsun tüm ayrıntılar 2 videolan oluşan bu ders serisinde. İlk ders -ing takısının kullanım laanlarına, 2. ders ise Google Translate tarafından genellikle yanlış çevrilen zorlu bir ayrıntıya yönelik.

Okumaya Devam Et →

IELTS essay türleri & Video ders serisi

IELTS, 5 farklı essay türüyle ön plana çıkar. Opinion ve discussion başta olmak üzere, problem solution, advantage disadvantage ve 2 sorulu essay soruları yaygınca karşımıza çıkar. Her biri için yazı akışı, kullanılan kalıplar biraz farklılık gösterir. Bu video ders serisinde tamamına yönelik örnekler bulacaksınız.

Okumaya Devam Et →

Passive voice konu anlatımı & Farklı edilgen cümle kalıpları

Passive voice, eylem odaklı bir gramer konusudur. İşi yapan kimseden ziyade ortaya çıkan sonucu ön plana çıkarır. Bu ders, edilgen cümlelerin sadece zaman çekimlerine değil, aynı zamanda modal eylemler, fiilimsi gibi kalıplarda da nasıl kullanıldığına yer veriyor. İngilizce edilgen cümlelerle alakalı ileri düzey ayrıntıların tamamı burada.

Okumaya Devam Et →

Modal eylemler konu anlatımı & Modal eylemlere alternatifler

Modal eylemler, yazarın kendi fikrini ifade edebilmesi adına en önemli araçlardan biridir. Tavsiye, olasılık gibi ilişkiler çoğu cümlenin can damarını oluşturacağı için modal eylemler konusuna hakim olmak önemlidir. Bu derste, tüm modal eylemlerin fonksiyonlarını anlatıyorum ve aynı zamanda alternatif kullanımlar konusunda bol seçenek sunuyorum.

Okumaya Devam Et →

IELTS writing task 1 örnekleri

Grafik türleri birbirinden farklıymış gibi görünse de, onları yorumlamak için kullanılan kelimeler ve cümle kalıpları pek farklılık göstermez. Tek bir döneme ilişkin veri içeren grafikleri yorumlamak diğerlerine nazaran daha zordur.

Okumaya Devam Et →

İngilizce zamanlar konu anlatımı & Sınavlara yönelik ince ayrıntılar

İngiliz kültürünün detaycı yapısı zamanların kullanımına yansımış durumdadır. Bunun tam aksine, Türkçe’de pratiklik ön plandadır. Aynı takıyla bir sürü farklı durumu anlatır geçeriz. Bu video ders serisinde, kendi içinde karşılaştırmalı olarak İngilizce tüm zamanları anlatıyorum.

Okumaya Devam Et →

IELTS speaking part 3 örnek sorular ve cevaplar

IELTS speaking son bölüm soruları diğerlerine göre daha zordur, çünkü sorular artık sadece size yönelik değildir. Toplumsal olaylar, çevre, ekonomi vb. gibi konulardan bolca soru gelir. Bu yazıda bir sürü çıkmış IELTS speaking sorusu ve örnek cevaplar bulacaksınız.

Okumaya Devam Et →