Eğitimle ilgili İngilizce kelimeler ve örnek cümleler

Eğitim, IELTS ve TOEFL gibi sınavlarda sürekli karşımıza çıkan konu başlıklarından biridir. Bu konuya özgü kelimelere önceden hazırlanmış olmanın özellikle writing ve speaking puanına belirgin katkısı olacaktır.

language acquisitiondil edinimiThere is now no doubt that language acquisition begins in the womb.

Artık dil ediniminin ana rahminde başladığına dair hiç şüphe yok.
uniquely humansadece insanlara özgüIt had long been thought that language was a uniquely human trait.

Uzun bir süre boyunca, dilin sadece insanlara özgü bir davranış olduğu varsayılmıştır.
verbal communicationsözlü iletişimIt takes a lot of reading to develop effective verbal communication skills.

Etkili sözlü iletişim becerileri geliştirmek için çok fazla okumak gerekir.
accuracy, fluencydoğruluk, akıcılıkWith a focus on accuracy over fluency, it will take longer than usual to master a foreign language.

Akıcılık yerine doğru kullanıma odaklanmayla bir dilde uzmanlaşmak normalden daha uzun sürecektir.
innate abilitydoğuştan gelen beceriHuman beings have the innate ability to learn a language.

İnsanların bir dil öğrenmeye yönelik doğuştan gelen bir becerisi vardır.
distinguish between languagesdilleri ayırt etmekThroughout the first few months after birth, babies are able to distinguish between languages.

Doğumdan sonraki birkaç ay boyunca bebekler diller arasında ayrım yapabilirler.
language aptitudedil yeteneğiAll human beings are born with an aptitude for learning a language.

Bütün insanlar bir dil öğrenmeye yönelik bir yetenekle doğarlar.
high achieversbaşarılı öğrencilerThe most common trait of high achievers is that they do not need an external motivation source.

Başarılı öğrencilerin en yaygın özelliği dışarıdan gelen bir motivasyon kaynağına ihtiyaç duymamalarıdır.
underachieverbaşarısız öğrenciJapanese teachers ensure that lessons proceed only when underachievers can keep up with the rest.

Japon öğretmenler, derslerin sadece en başarısız öğrenciler diğerlerine yetişince devam ettiğinden emin olurlar.
trial and errordeneme yanılmaIt may take longer to learn anything by trial and error, but the likelihood of success is quite high.

Deneme yanılma yöntemiyle herhangi bir şey öğrenmek daha uzun sürebilir, fakat başarı ihtimali daha fazladır.
compulsory educationzorunlu eğitimThe duration of compulsory education varies by country.

Zorunlu eğitimin süresi ülkeye göre değişir.
nonliterate societiescahil toplumlarChaos and disorder prevail in nonliterate societies.

Cahil toplumlarda kaos ve düzensizlik hüküm sürer.
illiteracycehaletIn medieval ages, illiteracy prevailed even in the most advanced societies of the time.

Orta Çağ’da cehalet (okuma yazma bilmemek) dönemin en gelişkin toplumlarında bile hüküm sürüyordu.
intellectual heritageentelektüel mirasThe intellectual heritage of human societies has been enriched via the contribution of countless generations.

İnsan toplumlarının entelektüel mirası sayısız neslin katkıları vasıtasıyla zenginleştirilmiştir.
transmission of knowledgebilgi aktarımıTransmission of knowledge to subsequent generations is the core principle of education.

Bilginin sonraki nesillere aktarımı eğitimin ana prensibidir.
national curriculumulusal müfredatThe national curriculum is designed to instill the core values of the society in the youth.

Ulusal müfredat gençlere toplumun ana değerlerini kazandırmak için tasarlanır.
adolescentergenAdolescents undergo radical changes throughout puberty.

Ergenler, ergenlik boyunca radikal değişimler yaşarlar.
tertiary educationyüksek eğitimTertiary education is free of charge in Nordic countries.

Üniversite eğitimi, Kuzey ülkelerinde ücretsizdir.
vocational trainingmesleki eğitimVocational training usually begins at high school age.

Mesleki eğitim genellikle lise çağında başlar.
admissionkabul, giriş izniAdmission to universities abroad requires a decent language test score.

Yurt dışı üniversitelere kabul düzgün bir yabancı dil puanı gerektirir.
enrolkayıt olmak, kayıt etmekAll students desire to enrol at a reputable university.

Tüm öğrenciler, saygıdeğer bir üniversiteye kayıt olmayı arzular.
grant, scholarshipbursFor students from developing countries, it would be financially challenging to have tertiary education in the US without a scholarship.

Gelişmekte olan ülkelerin öğrencileri için Birleşik devletler’de burs olmadan üniversite eğitimi almak finansal açıdan zorlu olabilir.
administer teststest yapmakMost governments administer centralized tests before admission to university.

Çoğu hükümet, üniversiteye kabulden önce merkezi sınavlar uygular.
instructoreğitmenIt is legal to become a yoga instructor without being certified, yet it may not be the ideal way of doing so.

Sertifika sahibi olmadan yoga eğitmeni olmak yasaldır, fakat böyle yapmanın ideal yöntemi olmayabilir.
assessment and evaluationölçme değerlendirmeWhile evaluation helps determine the level of success, assessment focuses more on outcomes than on grades.

Ölçme başarı seviyesini belirlemeye yardımcı olurken, değerlendirme notlardan daha çok sonuçlara (becerilere) odaklanır.
standard deviationstandart sapmaA low standard deviation indicates a consistent performance.

Düşük bir standart sapma, tutarlı bir performansı işaret eder.
feedbackgeribildirimWithout feedback from instructors, it would be too hard for students to track their progress.

Eğitmenlerden geribildirim olmadan, öğrencilerin gelişimlerini takip etmesi çok zor olabilir.
supplementary resourcesyardımcı kaynaklarCoursebook content should be supported with supplementary resources to enhance learning.

Ders kitabı içerikleri, öğrenme sürecini iyileştirmek için yardımcı kaynaklarla desteklenmelidir.
stationary deskssabit sıralarYounger students have trouble adapting to classrooms with stationary desks.

Küçük öğrenciler sabit sıralı sınıflara uyum sağlamakta zorlanır.
classroom arrangementsınıf düzeniClassroom arrangement profoundly influences the interaction between students.

Sınıf düzeni, öğrenciler arasındaki etkileşimi derinden etkiler.
reading comprehensionokuduğunu anlamaStruggling readers must employ a number of different strategies to improve reading comprehension.   

Okumakta zorlananlar, okuduğunu anlama becerisini geliştirmek için bir dizi farklı stratejiden faydalanmalıdır.
abstract thinkingsoyut düşünmeAbstract thinking encourages children to understand the world in a subjective way.

Soyut düşünce çocukları dünyayı öznel bir şekilde yorumlamaya teşvik eder.
peerakranA healthy relationship with peers contributes greatly to the emotional development of children.

Akranlarla sağlıklı bir ilişki, çocukların duygusal gelişimine büyük ölçüde katkı sağlar.
virtual classessanal sınıflarThanks to the widespread adoption of virtual classes, distance is no longer a challenge in education.

Sanal sınıfların yaygın bir şekilde benimsenmesi sayesinde, mesafe artık eğitimde bir engel değildir.
collaborationişbirliğiClassroom activites that encourage collaboration between students are highly effective.

Öğrenciler arasında işbirliğini teşvik eden sınıf faaliyetleri oldukça etkilidir.
assign tasksgörev vermekTeachers assign tasks to students so that they can come up with their own methods to solve problems.

Öğretmenler, kendi problem çözme yöntemlerini bulabilsin diye öğrencilere görevler verirler.
academic achievementokul başarısıAcademic achievement is one of the many goals of formal education.

Akademik başarı, formal eğitimin bir çok amacından biridir.
drop out of schoolokulu yarıda bırakmakStudents with a limited income may have to drop out of school, especially if the issue persists.

Kısıtlı gelire sahip öğrenciler, özellikle bu problem devamlı olursa okulu bırakmak zorunda kalabilirler.
parental pressureaile baskısıParental pressure may lead children to be overly critical of themselves.

Ebeveyn baskısı çocukların kendilerini fazlasıyla eleştirmelerine sebep olabilir.
interpersonal skillsuyum becerisiInterpersonal skills allow us to develop healthy relationships with anybody.

İletişim becerileri herhangi birisiyle sağlıklı ilişkiler geliştirmemize izin verir.
gender gapcinsiyet ayrımıThanks to nationwide campaigns, gender gap is now a matter of the past.

Ulusal kampanyalar sayesinde, cinsiyet ayrımcılığı artık geçmişe yönelik bir meseledir.
facilitatorişi kolaylaştıran kimseThe primary role of the teacher is to act as a facilitator.

Öğrenmenin ana görevi kolaylaştırıcı bir rol üstlenmektir.
cognitive abilitiesbilişsel becerilerCognitive abilities develop at a much faster rate at early ages.

Bilişsel beceriler, erken yaşlarda çok daha hızlı bir oranda gelişir.
rote learningezberci eğitimWhile rote learning may help develop a strong memory, it inevitably curbs creativity.

Ezbercilik güçlü bir hafıza geliştirmeye yardımcı olabiliyorken, kaçınılmaz bir şekilde yaratıcılığı zedeliyor.
hereditykalıtımHeredity plays a crucial role in success.

Kalıtım başarıda esaslı bir rol oynar.
attitudetavırDeveloping a positive attitude towards education across the entire country is the primary concern of the ministry.

Tüm ülke çapında eğitim yönelik olumlu bit tutum geliştirmek bakanlığın ana kaygısıdır.
attention spandikkat süresiA long attention span is critical to mastering any subject.

Uzun bir dikkat süresi herhangi bir konuda uzmanlaşmak için önemlidir.
verbal IQsözel zekaChildren that spare enough time to reading ends up with a higher verbal IQ than their peers.

Okumaya yeterli vakit ayıran çocuklar, akranlarına nazaran daha yüksek bir sözlü zekaya sahip olur.
humanitiesbeşeri bilimlerBeing able to read for hours is the hallmark of those studying in humanities.

Saatlerce okuyabilmek, beşeri bilimlerde okuyanların nişanıdır.
reasoningmuhakeme, mantıkReasoning is one of the few abilities that have given us the edge over other species.

Mantık, bize diğer türlere nazaran üstünlük veren bir kaç beceriden biridir.

Bir Cevap Yazın