Have & Contain yerine 20 eş anlamlı kelime, örnek cümleler

Sahip olmak, içermek anlamını içeren çok şık kelimeler var. Buna yönelik durumlarda sadece have veya contain eylemlerine bel bağlamak yerine bu alternatifleri kullanmak cümleye zenginlik katar.

Ön plana çıkan bazı kelimeler

Entail ve involve içerilen öğelerin gerekli olduğunu ekstra bir kelime kullanmadan anlatmaya izin verir. Farklılıklar söz konusuysa encompass veya embrace tercih edilir. Incorporate kullanıldığında sahip olunan özelliğin başka ve daha büyük bir platformdan ödünç alındığını anlarız. Concentrate, compose, make up kelimeleri ise edilgen biçimde kullanılmaya yatkındırlar.

entail (necessitate)Running your own business entails taking risks and being patient enough.

Kendi işini yürütmek riskler almayı ve sabırlı olmayı gerektirir.
possessVikings possessed physical qualities that made them superior to their enemies.

Vikingler, kendilerini düşmanlarına karşı üstün kılan fiziksel özelliklere sahipti.
encompassSoviet Five-Year plans encompassed a wide range of changes, from industry to agriculture.

5 yıllık Sovyet Kalkınma planları sanayiden tarıma kadar geniş kapsamlı değişimler içeriyordu.
includeLearners’ dictionaries do not include as many as words as the corpus.

Öğrenci sözlükleri külliyat kadar çok kelime içermez.
involve (essential)The surgery involves removing as much of the tumour as possible.

Ameliyat tümörün mümkün olduğu kadar kısmını çıkarmayı içeriyor / gerektiriyor.
containNuts contain plenty of fat and protein, which makes them a great substitute for meat.

Kabuklu yemişler bolca yağ ve protein içerir, bu da onları harika bir et alternatifi yapar.
home toThe Amazon rainforest is home to countless species that would not survive somewhere else.

Amazon yağmur ormanı başka bir yerde hayatta kalamayacak olan sayısız türe ev sahipliği yapar.
compriseThe artefacts found in Göbeklitepe comprise carved stones, blades and stone hammers.

Göbeklitepe’de bulunan kalıntılar oyulmuş taşlar, bıçaklar ve taş çekiçleri içeriyor.
consistThe Solar System consists of a star, many planets and countless asteroids.

Güneş sistemi bir yıldız, bir çok gezegen ve sayısız gök taşı içeriyor.
occupyThe rebels now occupy more than half the town.

Asiler şu an kasabının yarısından fazlasını ele geçirmiştir.
incorporate (from sth. bigger)The Android OS incorporates features that were once available in computers only. These range from document editing to live streaming.

Android işletim sistemi bir zamanlar sadece bilgisayarlarda bulunan özelliklere sahiptir. Bunlar döküman düzenlemeden canlı yayında kadar farklılık gösterir.
ownMicrosoft owns many companies that help it thrive, primarily thanks to the patents they own.

Microsoft, öncelikli olarak sahip oldukları patentler sayesinde gelişmeye yardımcı olan bir çok şirkete sahiptir.
concentrate (passive)The vast majority of the global population is concentrated in Asia.

Küresel nüfusun büyük çoğunluğu Asya’da yoğunlaşmıştır (toplanmıştır).
made up of (passive)The Philippines is made up of thousands of islands that make up 95% of its landmass.

Filipinler, kara kütlesinin %95 ini oluşturan binlerce adadan oluşur.
composed of (passive)Water is composed of an oxygen atom bound to two hydrogen atoms.

Su, 2 hidrojen atomuna bütünleşik olan bir oksijen atomundan oluşur.
embracePhysics is a discipline that embraces the study of matter and energy.

Fizik, madde ve enerjinin incelenmesini içeren bir bilim dalıdır.
embodyNietzsche embodied ideas considered too radical for his time.

Nietzsche dönemi için fazlasıyla radikal olduğu düşünülen fikirlere sahipti.
combineKings of the Medieval Age were expected to combine contradictory traits, such as passion and rationality.

Orta Çağ krallarının arzu ve mantık gibi birbiriyle çelişen özellikleri (bünyesinde) bir araya getirmesi (sahip olması) bekleniyordu.
retainIn theory, social media networks retain the right to use your personal data to generate revenue, but this would spark immediate backlash.

Teorik olarak, sosyal medya ağlarını gelir oluşturmak için kişisel bilgilerinizi kullanma hakkına sahiptir, fakat bu hemen geri teperdi.
holdHolding grudges against close friends prevents us from feeling at peace.

Yakın arkadaşlara karşı kin tutmak huzurlu hissetmemizi engeller.

Bir Cevap Yazın