Have V3 & having V3 & to have V3 kalıpları nerelerde kullanılır?

Have V3 & Geçmiş, günümüz, gelecek

Have V3 kalıbı ile present perfect, future perfect ve modal perfect eylem çekimlerini oluşturabiliriz. İlginç olan özellik, duruma bağlı olarak have V3 kalıbı ile geçmiş, günümüz ve geleceğe yönelik mesajlar verebilmektir. Aynı takı, fakat 3 farklı zaman.

Present perfect

Human beings have built settlements across the entire world.

İnsanlar tüm dünya çapında yerleşkeler inşa etmişlerdir.

Google has increased its ad revenue for many years in a row.

Google art arda bir çok yıl reklam gelirini arttırmıştır.

Future perfect

Future perfect ve basit gelecek zaman arasındaki fark, future perfect ile olayın ne kadar sürmüş olacağını belirtmektir.

By 2100, the global population will have surpassed 10 billion.

2100 yılına kadar küresel nüfus 10 milyarı aşmış olacak.

Within a few decades, the average temperature will have risen by at least 2 degrees.

Bir kaç on yıl içinde ortalama ısı en az 2 derece yükselmiş olacak.

Modal perfect

Modal eylemlerin yanına have V3 takısı eklemek onlara geçmiş zaman özelliği kazandırır.

Japan should not have attacked the Pearl Harbour.

Japonya İnci Körfezine saldırmamalıydı.

Life must have originated in water.

Hayat, suda ortaya çıkmış olmalı.

Humans would have vanished during the last Ice Age, but …

İnsanlar son buz çağında yok olabilirdi, ama …

To have V3 kalıbı & Perfect Infinitive

Fiilimsiler eylemin zamanı konusunda bize bilgi vermezler, fakat perfect infinifitive (to have V3) kalıbı bir istisna olarak düşünülebilir. Bu yapıyla elde edilen içerikler geçmiş zaman anlamı barındırır. Peki bu kalıp hangi amaçlarla kullanılıyor?

Geçmişe Yönelik Spekülasyon

Özellikle edilgen cümleler sonrasında (her zaman değil) kullanarak to have V3 kalıbı ile geçmişe yönelik spekülasyon yaratırız. Doğruluğundan emin olmadığımız gelişmelerde bu yöntem başvururuz. Mesela, medya kuruluşları çamur atmak istediğinde bu yapıya bel bağlar.

Dinosaurs are said to have gone extinct 65 million years ago.

Dinozorların 65 milyon yıl önce yok olmuş olduğu söyleniyor.

The Mongolian are believed to have massacred 40 million people.

Moğolların 40 milyon insanı katletmiş olduğuna inanılıyor.

Touchscreen phones seem to have accelerated the fall of Nokia.

Dokunmatik ekranlı telefonlar, Nokia’nın çöküşünün hızlandırmış gibi görünüyor.

The villagers claim to have seen an alien spaceship.

Köylüler bir uzay gemisi görmüş olduklarını iddia ediyor.

Geçmiş ve Günümüz Arasında Köprü

Geçmişte kalan, bir daha gerçekleşme ihtimali olmayan eylemlere, durumlara yönelik yorum eklemek için to have V3 kalıbı kullanılabilir.

I am lucky to have missed the flight.

Uçuşu kaçırmış olduğum için şanslıyım.

It is saddening to have witnessed

…e şahit olmuş olmak üzücüdür.

I’d like to have been born in the 1960s.

1960’larda doğmuş olmak isterdim.

It would be great to have lived in Medieval Ages.

Orta Çağ’da yaşamış olmak harika olabilirdi.

Geçmişe dönük olayların analizi

To have V3, cümle başında özne pozisyonunda da kullanılabilir. Olmuş bitmiş bir eylemin yansımalarını aktarmaya yarar.

To have survived in such a storm is pure luck.

Böylesine bir fırtına da hayatta kalmış olmak tam bir şans.

To have lived in the wild for years has strengthened her immunity.

Vahşi doğada yıllarca yaşamış olmak onun bağışıklığını güçlendirmiştir.

To have witnessed the birth of a black hole so close is fascinating.

Bir kara deliğin doğumuna bu kadar yakından şahit olmuş olmak büyüleyici.

Geleceğe yönelik süreçler

We hope to have found an alternative to antibiotics within a decade.

10 yıl içerisinde antibiyotiklere bir alternatif bulmuş olmayı umuyoruz.

The government expects to have resolved all diplomatic conflicts by next week.

Hükumet, gelecek haftaya kadar tüm diplomatik anlaşmazlıkları çözmüş olmayı umuyor.

SpaceX wishes to have built a colony in Mars before 2050.

SpaceX, 2050 yılından önce Mars’ta bir koloni inşa etmiş olmayı diliyor.

The troops aim to have captured all rebels by morning.

Askeri birlikler sabaha kadar tüm asileri ele geçirmiş olmayı hedefliyor.

Kısaca, to have V3 gördüğünüz her yerde aklınıza -mış olmak çevirisini getirebilirsiniz.

Having V3 & Perfect Gerund

-ing takısı ile elde edilen kalıpların geçmiş halini yansıtmak için having V3 takısı kullanılır. Kullanım biçimleri farklı olsa da, having V3 kullanılan her durumda özneler ortaktır.

After & Sıralama yapmak

Having V3 kalıbı ile aynı kişi tarafından önce yapılan eylemi belirtmiş oluruz. Bu cümle yapısı after bağlacı ile eş anlamlıdır.

Having conquered Constaninople, Sultan Mehmed II relocated the capital city of the Ottoman.

Konstantinapol’ü fethettikten sonra Sultan 2. Mehmed Osmanlı’nın başkentini değiştirdi.

Homo Sapiens spread across Europe, having killed off the Neanderthals.

Neandertalleri yok ettikten sonra Homo Sapiens Avrupa boyunca yayıldı.

İnkar & İtiraf

İnkar veya itiraf edilen şeyler (çoğu durumda) geçmişe yöneliktir. Böyle bir durum söz konusuysa having V3 kalıbı ile aktarılırlar.

The hacker denies having stolen confidental information.

Hacker, gizli bilgileri çalmış olduğunu inkar ediyor.

North Korea has admitted having executed all the rebels.

Kuzey Kore, bütün asileri idam etmiş olduğunu itiraf etti.

Preposition

Edatlardan (in, on, at, with …) sonra eylem kullanacaksak eyleme -ing takısı eleriz. Eylem geçmişe yönelikse, takı eklenmiyor fakat çekim having V3 kalıbı ile yapılıyor.

She has not lost any weight despite having dieted for months.

Aylarca diyet yapmış olmasına rağmen hiç kilo kaybetmedi.

You cannot become a citizen without having lived here for 5 years.

5 yıl boyunca burada yaşamış olmadan vatandaş olamazsın.

Bonus & Ettirgen Cümleler

Have V3 kalıbı aynı zamanda ettirgen cümleler kurmak için kullanılıyor. Yukarıdaki kalıpların aksine have ve V3 arasında işi yapan kimse ekleniyor.

You should have the documents signed in 2 days.

Dökümanı 2 gün içinde imzalatmalısın.

Wealthy people have their houses secured in case of intrusion.

Varlıklı insanlar, izinsiz girişler olursa diye evlerini güvenlikli hale getirtirler.

Bir Cevap Yazın