IELTS essay türleri & Video ders serisi

IELTS, 5 farklı essay soru türüyle tartışmasız en karmaşık writing bölümüne sahip İngilizce sınavıdır. Kişisel fikrinizi sorgulayan, bilgi vermenizi gerektiren, çözüm isteyen, iyi ve kötü yönleri karşılaştıran farklı soru kalıpları vardır.

IELTS opinion essay nasıl yazılır?

Opinion essay, farklı biçimlerde karşımıza çıkar. To what extent do you agree or disagree, is it a positive or a negative development, what is your opinion gibi sorular verilen durum karşısında kendi bakış açımızı sergilememizi gerektirir. İlle de taraf tutmanız gerekmez; dengeli bir tutum geliştirebilirsiniz. Yeter ki bolca argüman ve örnek kullanın.

Diğer essay türlerinin tamamı, yapısı gereği 3-4 farklı argüman kullanmanızı gerektirirken, opinion essay yazan çoğu aday sadece 2 farklı fikre bel bağlıyor. Bu pek sağlıklı bir durum değil. Argüman sayısı en az 3 olacak şekilde bir format benimsemek puanınıza belirgin katkı sağlayacaktır.

IELTS discussion essay örneği

Discussion essay, arabuluculuk görevi üstlenmenizi gerektiren essay türüdür. Tartışmalı bir konu üzerinde 2 karşıt tarafın neden öyle düşündüğünü açıkladıktan sonra kendi bakış açınızı sunmanız gerekir. Sadece birini haklı bulabileceğiniz gibi, gerekirse tarafsız da davranabilirsiniz.

Discussion essay, tuzaklı bir soru kalıbına sahiptir: Discuss both these views and give your opinion. Bu soruya bir çok aday sadece tek bir tarafı tutarak yanıt veriyor. Sanki opinion essay yazar gibi cevap vermek istenen bir şey değil. Burada görev farklı: Önce 2 görüşü de tarafsızca incele, sonra karar ver.

Problem solution essay kalıpları

Yazması belki de en kolay essay türüdür. Konu dışına çıkma ihtimali yok denecek kadar azdır. Ortada bir problem vardır ve biz bunun neden gerçekleştiğini anlatıp onu çözmeye yönelik öneriler sunarız. Problem çözüm essay türünün tüm paragraflarında kalıplar kullanmak mümkündür. Hem paragraf başında sebepleri tanımlarken hem de çözüm önerisini sunarken belirli cümle kalıpları işimizi rahatlatır.

Bazı adaylar, sebepleri detaylıca anlatıp çözümleri 1-2 cümlede geçiştiriyor. Bu ciddi bir hatadır. Çözümler için ayrılan alan sebeplerden daha kısa olmamalıdır. 2 soruya da eşit önem vermek gerekir.

Avantaj dezavantaj essay şablonu

Bu essay türü aynı zamanda pro con essay olarak da bilinir. Verilen duruma yönelik iyi ve kötü sonuçları sıralamak yeterlidir, fakat IELTS görevlileri bu essay türünde yaratıcı bir soru formatı geliştirmişlerdir. Bazı sorularda sadece avantaj dezavantaj listelemek yetmiyor, aynı zamanda hangisinin daha baskın olduğunu belirtmemiz isteniyor. Eğer soru ”Do the advantages outweight the disadvantages?” biçiminde sorulmuşsa mutlaka kendi görüşünüzü de ayrı bir paragrafta aktarmanız gerekiyor.

Dikkat: Bu soru türünde sebepler aktarılmaz. Avantaj ve dezavantaj olgusu sonuçlar üzerinden düşünmeyi gerektirir. Örneğin, çekirdek aileleri incelerken sürecin neden bu yöne kaydığını anlatmak yanlış olur, sadece etkilerini ele alırız.

IELTS 2 sorulu essay kombinasyonları

IELTS, adayları şaşırtmak için elinden geleni yapıyor. Bazı sorular herhangi bir essay türüne uyumuyor, çünkü onların birleşiminden elde ediliyor. Örneğin; mevcut bir durumun neden meydana geldiğini anlatıp kişisel görüş eklemek veya olaya yönelik dezavantajları sıralayıp çözüm sunmak gibi. Herhangi bir limit yok. Tüm kombinasyonlara hazır olmak gerekli. Diğer soru türlerini anlamışsanız bu yazı türüne adapte olmak zor değil. Her soruya eşit derecede önem vermek yeterli.

IELTS kursları & özel ders

Essay türlerini anlamak bazı durumlarda hedeflediğiniz puana ulaşmak için yeterli olmayabilir. Konu geliştirmek, cümleler arasında ahenk oluşturmak, gramer ve kelime açısından hatalardan arınmak için profesyonel destek gerekli olabilir. Bu durumda bana ulaşabilirsiniz: 0542 733 77 09. WhatsApp mesajı için tıklayın.

Bir Cevap Yazın