IELTS task 1 video ders serisi & Tüm grafik türleri

Bu ders serisi IELTS akademik sınavı writing task 1 bölümünde çıkan bütün soru türlerini kapsamaktadır. Bar, pasta, çizgi grafikleri, tablo, harita ve süreç diyagramı örneklerine yer vermektedir.

IELTS bar chart örneği

Bar grafikleri çok yönlüdür. Hem yıllar arasındaki değişimi, hem de tek bir döneme ait verileri karşılaştırmaya izin verir. Diğer grafik türleri sadece belirli temalarla kullanılmaya daha yatkınken, bar grafikleri her durumda kullanılabilir. Bu yüzden, karşımıza en yaygın çıkan IELTS grafik türüdür.

IELTS pie chart örnek yazı

Pasta grafikleri, yüzdelik dilimlerle veri analizi yapmaya uygundur. Yıllar arası değişimi göstermek için kullanılmaya uygun olsalar da, onları daha çok tek bir döneme ait verilerin analizinde kullanırız. Cümle kalıbı ve kelime çeşitliliği açısından bar grafiklerine nazaran daha zormuş gibi görünebilirler.

IELTS line graph nasıl yazılır?

Çizgi grafikleri, belki de en kolay task 1 görevidir. Uzun dönemlere yayılan veri setlerini sunmak için kullanılırlar. Sadece yıllar arası değişimi ön plana çıkardıkları için uygun cümleler kurmak çoğu adayı zorlamaz. Bu yazı türünü zor kılabilecek tek faktör, farklı zamanlarda içerik üretmektir. Geçmişe dayalı veriler, geçmişle günümüzü bağlayan dönemler ve geleceğe yönelik tahminlerin yer aldığı çizgi grafik sayısı hiç az değildir.

IELTS task 1 tablo soruları

Yorumlanması gereken veri ve değişken miktarı arttıkça tablolarla karşılaşma ihtimalimiz artar. Bu grafik türünü özel kılan aynı zamanda çok fazla veriyi karşılaştırılabilir hale getirmesidir. Yazı dili açısından bar ve pasta grafiklerinden bir farkı yoktur.

2 grafikli task 1 örneği

Bazı sorular, 2 farklı grafik türünü birlikte yorumlamayı gerektirir. Her bir grafiği farklı bir paragrafta açıklamak yeterlidir; çoğu durumda 2 grafiğin de birbiriyle bağlantısı olmaz. 2 grafikli task 1 yazılarında toplam kelime sayısının diğerlerine nazaran yüksek olması normaldir.

IELTS task 1 harita örneği

Haritalar, nadiren de olsa karşımıza çıkıyor. Harita çeşitliği oldukça yüksek. Adalar, yollar, koridorlar, kat planı, spor salonları vb. bir sürü seçenek var. Her birinde dikkat edilmesi gereken en önemli kural önceki düzeni de değişimler kadar detaylı bir şekilde yorumlamaktır.

IELTS süreç diyagramları nasıl yazılır?

En korkunç görünen task 1 grafik türüdür. Aşamalar halinde gerçekleşen her şey karşımıza çıkabilir. Adayları en çok zorlayan şey uygun kelimeleri bulmakta zorlanmaktır. Fakat, kullanılması gereken çoğu kelime zaten grafik içerisinde yer alır. Bu yazı türünde planlamaya bile gerek yoktur; her adım sırayla açıklanır.

Bir Cevap Yazın