Modal eylemler konu anlatımı & Modal eylemlere alternatifler

Modal eylemler, yazarın kendi bakış açısını yansıtabilmesi için faydalı araçlardır. Cümleye; olasılık, zorunluluk, tavsiye gibi anlamlar katarak cümlenin anlamını zenginleştirirler. Onları doğru bir şekilde kullanmak daha iyi bir yazma ve konuşma performansı için gereklidir.

Olasılık belirten modal eylemler

Essay yazarken olasılıkları ele almak en temel görevdir. IELTS, TOEFL gibi sınavlarda Daha iyi bir writing ve speaking skoru için olmazsa olmazdırlar.

Can

Yapma potansiyelimiz olan işler için kullanılması oldukça yaygındır. Farklı zamanlarda ve fiilimsi gibi kalıplarda kullanılabilmesi için able to, allowed to gibi eş anlamlı halleri vardır. Yasaklanan veya gerçekleşme ihtimali olmayan durumlar için olumsuz hali tercih edilir.

Could

İçeriğe bağlı olarak geçmiş, günümüz veya gelecek anlamı verebilir. Could not have V3 kalıbı ise hem gerçekleşen, hem de gerçekleşmeyen eylemler için kullanılabilir. Bunu anlayabilmek içinse cümleyi doğru yorumlamak gerekiyor.

May

Olasılık anlamı vermesiyle ön plana çıkar. Yanına have V3 takısı aldığında geçmişe dönük ihtimaller vurgulanmış olur. Kibarlık gerektiren durumlarda ve resmi içeriklerde kullanım alanları mevcuttur.

Might

May ve could ile çok fazla ortak yönü vardır. Might ile ilgili en temel yanılgı onu geçmiş anlamı veren bir kalıp olarak kabul etmektir, fakat bu durum sadece reported speech cümlelerinde ve yanına have V3 takısı aldığında geçerlidir. Diğer durumlarda gelecek anlamı baskındır.

Tavsiye, zorunluluk ilişkisi kuran modal eylemler

Problem çözüm ilişkisi için veya bir amaca yönelik eylemleri aktarmak için yaygınca kullanılırlar. Tavsiyeler durduk yere verilmez.

Should

Tavsiye fonksiyonu diğerlerine göre daha yaygın bir şekilde kullanılır. Fakat, tahmin anlamı verecek şekilde de karşımıza çıkabilir. Formal içeriklerde would ile birlikte ortak bir fonksiyonu vardır. Dahası, if clause devrik cümlelerde de bir rol üstlenir. Yanına have V3 takısı aldığında geçmişe yönelik sitem belirtmek için kullanılabilir.

Ought to

Kullanım biçimi, should ile aynıdır. Ought to modal eylemini farklı kılan özellik formal durumlarda kullanılmaya daha yatkın olmasıdır.

Must

Must, güçlü bir modal eylemdir. Tavsiye, tahmin, zorunluluk gibi fonksiyonlara sahiptir. Yanına have V3 takısı aldığında geçmişe yönelik tahmin belirtmek için kullanılır. Reported speech cümlelerinde geçmiş hali kendisi ile aynıdır.

Have to

Geniş zamanın yanı sıra geçmiş veya gelecekte zamanlar, fiilimsi kalıplar veya kiplik kullanmayı gerektiren durumlarda zorunluluk anlamı vermek için kullanılır. Ne zaman must yerine kullanılması gerektiğini anlamak farkındalık gerektirir. Kuralı koyan başkası olduğunda, görev yerine getirilmediği taktirde yaptırım uygulanacaksa have to öncelikli seçenek hale gelir.

Had better

Yerine getirilmediği taktirde eylemin sonuçlarının olumsuz olacağını vurgulamak için kullanılır. Her ne kadar geçmiş zaman anlamı veriyormuş gibi görünse de, aslında geleceğe yönelik kullanılır.

Need

İhtiyaç var, gerek yok gibi mesajlar vermek için kullanılır. Geçmiş zaman çekimi yanına have V3 eklenerek de yapılabilir. 2 farklı çekim yöntemi vardır. Hem normal eylemler gibi zaman takılarıyla, hem de modal eylemler gibi belirli belirli takılarla kullanılabilir.

Would rather, would sooner

Tercih belirtmek için kullanılırlar. Tercih kendimize yönelik olduğunda kullanımı oldukça kolayken, başkalarına yönelik tercihlerimizi belirtirken işler biraz karmaşık hale geliyor.

Would farklı kullanım biçimleri

Would, tartışmasız en karmaşık modal eylemdir. Birbirine hiç benzemeyen tam 12 farklı fonksiyonu var. Bu yüzden, would modal eylemini zihninizde özetleyebilmek imkansız.

Koşul cümlelerinde sonuç belirtmek, hayallerimizi aktarmak, tahmin belirtmek, geçmişteki alışkanlıklarımızı anlatmak gibi farklı kullanım alanlarının tamamı bu derste.

Modal eylemlere alternatifler

Her modal eylemin birden fazla fonksiyonu var. Dolayısıyla, onları her kullandığınızda aslında okuyucuyu veya dinleyici bir tercihte bulunmak için zorlamış olursunuz. Bu, aktarılmak istenen mesajı anlamak için ekstra efor harcamak demektir. Bu yüzden, özellikle formal içeriklerde modal eylemler kullanılmaz, onların yerine fonksiyonlarına karşılık gelen kelimeler tercih edilir.

Özellikle writing puanını yükseltmek isteyen arkadaşlar, bu dersteki kelimeleri mutlaka öğrenmeli. Bu kalıplar, daha anlaşılır cümleler kurmanıza ve görece zorlu kelimeler kullanmanıza olanak sağlarlar. Örneğin, gerekli anlamını vermek için need yerine required, gerçekleşme ihtimali güçlü eylemler için imminent gibi alternatifler çok daha şık durur.

Modal eylemler ders notlarını bir PDF dosyasında topladım. İndirmek için aşağıdaki linke tıklayın.

Bir Cevap Yazın