YDS, sadece ülkemizde uygulanan ulusal bir İngilizce testidir.

YDS hangi alanlarda kullanılır?

Hazırlık Atlama: Yeterli puanınız varsa hazırlık sınıfını okumadan doğrudan bölüme geçersiniz. 

Yüksek Lisans: Çoğu kamu üniversitesi minimum 50 puan istemektedir. Eleme sürecinde önemlidir. 

Doktora: Kamu üniversitelerinde yüksek lisansa göre daha yüksek bir YDS skoru zorunlu tutulur. 

Akademisyenlik: Bazı bölümler 70+ puan almayan adayların başvurusunu değerlendirmeye bile almıyor. 

Terfi: Üst düzey kamu görevleri için İngilizce bilginizi YDS vasıtasıyla ispatlamanız gerekiyor. 

Yurt Dışı Görevi: Asker ve polisler başta olmak üzere yurt dışı görevine atanacak kamu çalışanları iyi bir YDS puanı almak zorunda. 

Dinleme, yazma ve konuşma gibi beceriler test edilmez. Kapsamı görece dar bir sınavdır.

YDS daha kapsamlı olur mu?

Pahalı: Sadece dinleme sorularını YDS formatına eklemek bile maliyeti inanılmaz yükseltir. Soruları hazırlamak kolay. Zor olan soruları sunacak altyapıyı binlerce adayın eş zamanlı kullanımına hazır hale getirmek. Bu para harcanır, ama adaylara sınav ücreti olarak yansır. IELTS, TOEFL için boşuna 1000 liradan fazla kayıt ücreti ödenmiyor.  

İnsan sermayesi: Writing ve speaking sorularını yapay zeka vasıtasıyla puanlandırmak mümkün. Gramer hatalarını hemen bulan, akıcılığı ölçen vs. programlar var, fakat fikirlerin özgünlüğünü ve konuya uygunluğunu tutarlı bir şekilde kontrol edecek güvenilir bir kitleyi yetiştirmek aylar, belki yıllar sürecektir. Torpil mevzusuna girmiyorum bile. 

Kitle hazır mı?: YDS’nin ne kadar zor olduğundan, aslında önemli alanları test etmediğinden dolayısıyla dil becerisini yansıtmadığından  şikayet eden adaylar yazma ve konuşma sorularıyla yüzleşince dilini yutabilir. En azından büyük bir kısmı. Konuşan, yazan ama kural bilmeyen bir çok kişi elbet vardır. Fakat, genel kitle itibariyle kumaş belli. 

80 tane çoktan seçmeli soru içerir. İlk 42 tanesi gramer, diğerleri okuduğunu anlama ağırlıklıdır.

YDS puanı nasıl yükselir?

Kelime: Gündelik hayatta çok kullanılan kelimelerin eş anlamlı hallerini bilmek hayat kurtarır. Different yerine distinct, odd gibi. 

Zaman: Zaman sorularında kullanımı Türkçe’den farklı olan kurallar öne çıkar. İşleyişi bizim dilimizden farklı olan perfect zamanlar, would vb. konularda ustalaşmalısınız. 

Edat: Başarınız İngilizce bilginizle orantılıdır. Deprived of, attributed to gibi kalıplaşmış öğeleri bilmenin yanı sıra, edatların fonksiyonlarını da incelemelisiniz. 

Bağlaç: 150+ bağlacı sebep, sonuç, zıtlık, koşul gibi alt başlıklara ayırıp çevirileri ve fonksiyonlarıyla öğrenmelisiniz. Unless tehdit gerektirir, whereas karşılaştırma yapar gibi. 

Cloze Test: Kelime, zaman, edat ve bağlaç bilginiz paragraf içerisinde test edilir. Kelime ve gramer çalıştıkça, okudukça puan artar. 

Cümle Tamamlama: Bağlaç, kelime ve teknik bilgisi gerektirir. Ya okuduğunu anlama ve çeviri beceriniz iyi olacak, ya da teknik bilginiz kusursuz olacak. 

Çeviri: Sınavın en kolay bölümü. Cümleyi öğelerine ayırmak, özneyi ve ana eylemi fark edebilmek, bağlaçların takı olarak karşılıklarını bilmek önemli. 

Paragraf: Spekülatif seçenekleri elemek, metnin özetini kafanızda yapabilmek, paragrafın türünü ayırt edebilmek, bolca eş anlamlı kelime ve cümle kalıbı bilmek gibi alt beceriler gerektirir. 

Diyalog: Konu bütünlüğünü anlamak, olumlu ve olumsuz anlamlı cümleleri ayırt edebilmek, doğru soruyu sorabilmek, zamirleri fark edebilmek gibi nitelikler ön plana çıkar. 

Eş Anlam: Çeviriden ziyade analitik bir yaklaşım gerektirir. Her seçenek doğru gibi görünür. Eş anlamlı olma ihtimali yüksek olan bağlaç, sıfat, zarf, modal eylem gibi öğelerin karşılığını bulmanız gerekir. 

Paragraf Tamamlama: Paragrafın farklı bölümleri arasında bağlantı kurmak esastır. Üst kısım ve alt kısım, giriş ve orta kısım gibi. Doğru cevap paragrafın her yanından işaretler içerir. 

Anlam Bütünlüğü: Paragrafın yazılma amacını fark edebilmek esastır. Genellikle seçeneklerden bir tanesi parçada bir daha kendisinden bahsedilmeyen konuya uzak bir kavram içerir. Zamir bilgisi önemli rol oynar. 

YDS Çıkmış Soruları İndirin

ÖSYM YDS ARŞİVİ

YDS Kaynak – 200+ Sayfa

2013 ve 2017 yılları arasında çıkan tüm YDS sorularının çözümleri. Çeviri ve test teknikleri bir arada.

Bir Cevap Yazın